Historie meteorologického měření a pozorování na hřebenech Krkonoš

První záznamy o měření v Krkonoších ze Sněžky

První záznamy o počasí ze Sněžky pocházejí z polské strany z roku 1636,  kdy tam prováděl měření Israel Volkman a jeho syn Antoni. Po tomto datu bylo měření počasí na Sněžce prováděno s přestávkami v některých dalších létech. Pravidelnější měření počasí na Sněžce začalo v roce 1824. Meteorologická observatoř na Sněžce byla otevřena 1.července 1900.

Novou  budovu meteorologické observatoře polská strana otevřela 13.11.1974 a stavba nové budovy trvala celkem 6 let.

Česká strana začala na Sněžce pravidelné měření teploty vzduchu, vlhkosti a směru a rychlosti větru ode dne 27.8.2008 na poštovně v automatickém režimu po 15 minutách.

Historie měření na Jestřábích boudách

V souvislosti s přípravou personálu a techniky německé námořní povětrnostní služby k výkonu tajných meteorologických misí v Arktidě je nutno zmínit existenci a značný význam neméně tajného výcvikového a zkušebního meteorologického střediska, které se nacházelo na území bývalého Československa. Příprava osádek budoucích tajných arktických německých meteorologických stanic a  rovněž ověřování provozu automatických radiových meteorologických stanic probíhaly v letech 1942 - 1944 v utajovaném vojenském areálu Jestřábí boudy na Zlatém návrší v Krkonoších. Za tímto účelem zde, pod velením Dr. Hanse Knöspela - příslušníka Marinewetterdienst - MWD (Námořní meteorologické služby), vznikla Polare Versuchsstation Goldhöhe (Polární zkušební stanice Zlaté návrší).

Navenek tato stanice působila pod krycí činností rekreačního střediska pro zraněné německé vojáky, kteří v klidu a na horském vzduchu potřebovali absolvovat další rekonvalescenci. Vlastní místo bylo vybráno z důvodů, že se svými klimatickými podmínkami velmi přibližovalo drsným podmínkám severních polárních oblastí. Zejména se zde, na rozdíl od původně uvažovaných podobných míst v rakouských nebo německých Alpách, vyskytovala podstatně nižší vlhkost vzduchu podobně jako v  zájmových arktických oblastech.

V poválečném období působila meteorologická stanice Zlaté návrší nejprve v přímé podřízenosti Školy povětrnostní služby, od roku 1947 potom Povětrnostní ústředny I. Na konci roku 1952 byla převedena do podřízenosti tehdejšího Státního meteorologického ústavu MNO.  Dnem 1. ledna 1954 přešla mimo resort MNO a zůstala nadále součástí Státního hydrometeorologického ústavu, kde byla později zrušena.

První doložené meteorologické měření a pozorování bylo zaznamenáno na vojenské meteorologické stanici na Jestřábích boudách, které probíhalo v letech 1946 až 1950.

Historie měření na Vrbatově boudě

Na Vrbatově boudě začalo pravidelné měření a pozorování srážek dne 1.7.1945, od 20.1.1946 se začala na této lokalitě měřit i teplota vzduchu. Klimatologická stanice vznikla na podkladě žádosti horské služby, ode  dne 1.7.1962  klimatologická stanice nepřetržitě měřila a pozorovala do 31.12.1978. Nadmořská výška byla v té době stanovena 1363 m, později po přesnějším měření opravena na 1410 m. Měření a pozorování v uvedené lokalitě bylo ukončeno z důvodu přemístění horské služby do v té době nově postavené Labské boudy.

Měření na Labské boudě

Na Labské boudě začalo pravidelné měření a pozorování srážek od 1.1.1961,  klimatologické měření bylo započato 1.1.1979. V letech 1995 až 2002 bylo toto měření a pozorování prováděno nepravidelně, podle možnosti horské služby, v létech 2000 až 2002 byla horská služba přemístěna na lokalitu Luční boudy a v této době byla činnost stanice zastavena.

Od 4.10.2002 byla uvedena v činnost na lokalitě Labská bouda nová, speciálně upravena automatická meteorologická stanice, kterou obsluhovali pracovníci vlastníka objektu, vyjma období od podzimu 2004 do roku 2006, kdy pozorování zajišťovala horská služba.

Současně s klimatologickým měřením a pozorováním probíhalo na lokalitě Labská bouda měření čistoty ovzduší, konkrétně SO2 a SO4 , tato měření započala 20.1.1980 a měření SO4 bylo ukončeno 31.12.1995, měření SO2 bylo ukončeno v roce 2006.

Od 1.1.2004 se v uvedené lokalitě měří ultrafialové sluneční záření. Od podzimu 2005 se započalo na Labské boudě provádět měření globálního slunečního záření, současně na budově byla instalována i kamera.

Měření v Peci pod Sněžkou

Další profesionální meteorologická stanice se nachází v Peci pod Sněžkou. Tato stanice začala pracovat dne 1.2.1931. V původní podobě stanice pracovala do 31.12.1971, kdy byl provoz  meteorologické stanice pozastaven. Dne 1.2.1988 byla uvedena do provozu nová profesionální stanice v nové budově, v této podobě stanice pracuje dodnes.

Luční bouda

Poslední automatická stanice byla dána do provozu na Luční boudě dne 20.1.2009. Stanice byla vybudována za přímé spoluúčasti horské služby v Krkonoších, která také provádí měření a pozorování na této stanici.

 

Zpracovali:  Ing. Zdeněk Mrkvica, Mgr. Stanislava Kliegrová, Ph.D. – pobočka ČHMÚ Hradec Králové

Provoz lanové dráhy

Lanovka
Pec - Růžová HoraV provozu
Růžová Hora - SněžkaV provozu

Partneři

  • hannah_vh.png
  • logo_keen200x33.png
  • RockPoint_200x65.png

Data poskytují

Humlnet CHMU YR.NO